De aller minste står i lenger kø i år enn i fjor

Det er de yngste barna fra 0 til tre år som har vanskeligst for å få barnehageplass.