Barn venter på hjelp

Barnevernet har mottatt 220 nye meldinger siste halvår, 80 angår alvorlig omsorgssvikt. For få saksbehandlere gjør at barn som trenger vanlige hjelpetiltak, ikke får det før neste år.