500 GWh norsk vindkraft på plass

Innen utgangen av 2004 vil vindkraft tilsvarende en Sauda-utbygging være installert i Norge.