Trygdet fikk ikke refundert drosje-tur

Refusjonsordningen ved syketransport gjelder bare hos enkelte transportselskaper. Bruk av feil drosjeselskap kan bli dyrt.