Oppvekstmiljøet er viktigst for barnefamiliene

Småbarnsforeldrene Hege Kverneng og Øistein Johannessen mener beliggenhet er det viktigste kriteriet i jakten på enebolig.