- Gir oss oversikt

— Den nye levekårsundersøkelsen skal hjelpe oss å få en bedre oversikt over levekårsforskjellene. Den er mer nyansert og er mer detaljert enn Statistisk sentralbyrå sin, men avvikene er ikke dramatiske av den grunn, sier direktør for Oppvekst og levevilkår i Stavanger, Kjell Arvid Berland.