Oppgjer med ukultur

Partidanning, skarpe frontar og folk som ikkje kan snakka saman, pregar Misjonssambandet i Rogaland.