Dommer avskjediget Westlye

Oslo tingrett har sparket Viktor Westlye som forsvarer for bedrageritiltalte Thor K. Tjøntveit. Nå står rettssaken i fare for å bli utsatt.