Krav om gransking av Vegkontoret

Den profilerte Ryfast-motstandaren Jostein Ims frå Ims i Sandnes krev gransking av Vegkontoret i Sør-Rogaland.