Flere voldtekter anmeldt i år

Politiet sliter med å oppklare voldtekter. Ofte skyldes det atofrene venter for lenge før de tar kontakt. Hittil i år harpolitiet mottatt ni voldtektsanmeldelser, mot 13 i hele fjor.