Ventet fem dager på operasjon

17-årige Idar Sandanger brakk beinet sist lørdag. Lav bemanning påSiR førte til at operasjonen ble utsatt flere ganger. Dette er ikkeuvanlig.