Urtelykke på landet

Kirsten og Sverre Meyer-Knutsen sa opp jobbene sine, solgte huset i Gamle Stavanger og dro fra en trygg tilværelse i byen. Nå lever de det glade liv i Kvinesdal.