Dårlig sikt i mange rundkjøringer

Busker og trær vokser fort om sommeren. Det vet Statens vegvesen.Likevel er vegetasjonen ved rundkjøringene så kraftig at det erumulig å ha oversikt over trafikken.