Full forvirring etter risikorapport om Nokas

«— Frøystad barnehage er trygg», skrev Aftenbladet i går og viste til et notat fra Sintef i Trondheim. NRK la større vekt på faren for Nokas-ran hvert 7. år, beskrevet i samme rapport.