- Kirken kan bygge skole

— Så lenge kommunen ikke har råd til å bygge ut Smeaheia skole, bør utbyggingen overlates til kirken. Da kan behovet for både skole og forsamlingshus bli dekket, mener kirkerådsmedlem Ingvar Josdal.