Fylkeskommunen bekymret for privatferje på Høgsfjorden

Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune har garantert 6 milliarder kroner for Ryfast. Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) er derfor skeptisk til privatferje på Høgsfjorden.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

For at Nye Sandnes skal bli en vellykket kommune, er det alfa og omega med privatferje på Høgsfjorden. Ferjeforkjemperne har en drøm om to elektriske ferjer med avgang hvert kvarter.

På den andre siden vil en eventuell suksess for ferja føre til mindre trafikk i Ryfast, altså lavere bompengeinntekter. Dette bekymrer Rogaland fylkeskommune.

Sammen med Stavanger kommune har fylket garantert for et bompengelån på inntil 6 milliarder kroner i 30 år (2010-prisnivå). Garantien er fordelt med 70 prosent på fylkeskommunen og 30 prosent på Stavanger. Hvis Ryfast-bommen ikke drar inn nok inntekter, kan garantistenes utlegg dekkes gjennom inntil 20 prosent øke av bomtakstene og inntil 5 års forlenging av bompengeperioden.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) opplyser at Samferdselsutvalget på neste møte, 22. mars, kommer til å be om en sak som belyser fylkets risiko.

– Skeptisk

– Når det gjelder initiativet som er tatt av Sandnes og Forsand kommuner for å forberede en mulig privat ferjedrift over Høgsfjorden/Lauvvik-Oanes, så har jeg tidligere uttrykt at jeg er skeptisk til dette. Da det ikke er i tråd med forutsetningene for Ryfast og dermed kan svekke økonomien i prosjektet, kommenterer fylkesordføreren med tanke på at Stortinget har vedtatt at Tau- og Høgsfjord-sambandet skal legges ned når Ryfast åpnes i 2019.

Her er stortingsproposisjonen for Ryfast (ekstern lenke).

Hun påpeker at staten overtar ansvaret for Ryfast når den undersjøiske motorveien åpnes. Det er Samferdselsdepartementet som både vil være veieier og konsesjonsgiver for en eventuelt ferjeforbindelse, og dermed må vurdere begge disse forholdene.

Pluss og minus

Privatferja er ikke det eneste elementet som spiller inn for Ryfast-økonomien. Det er andre ting som kan slå negativt ut:

  • Nye Sandnes skal jobbe for tunnelen Espedal-Frafjord, et annet prosjekt som vil føre til trafikklekkasje for Ryfast.
  • Omfanget av elbiler har økt kraftig siden Stortinget vedtok prosjektet. Dette har gitt nabotunnelen Finnfast økonomiske bekymringer. Nesten hvert tredje kjøretøy i Finnfast er elbiler, som kjører gratis.
  • Kolumbus planlegger ekspressbusser med avgang hvert kvarter i rusjtidene.
  • Det er vesentlig usikkerhet knyttet til trafikkgrunnlaget i Ryfast, ifølge Stortingsproposisjonen. Dette er i hovedsak knyttet til avvisning som følge av bompengar og hvor stor del av trafikken som ikke blir særlig påverket av bompengetakstene (næringstrafikk og fritids- og turisttrafikk).
  • Tiltak for å avgrensa biltrafikk i byområdet kan påvirke nivået på trafikken i bomstasjonene for Ryfast.

Samtidig er det andre momenter som kan virke i positiv retning:

  • Lånerenta er cirka 2 prosent, mens Stortinget kalkulerte med 6,5 prosent. Det gir store innsparelser.
  • Anbudene har vært gunstige.
  • Finnfast-trafikken ble mye høyere enn trafikkprognosene.
  • Bom på bybrua lå ikke inne i utgangspunktet, og kan gi økt trafikk - og bominntekter - i Hundvågtunnelen.

100-lapp i bommen?

Kommunene Stavanger, Hjelmeland og Strand hadde tirsdag møte med fylket om blant annet Ryfast.

– Vi er mest opptatt av hva bomsatsen blir til slutt, sier Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H).

Magnhild Meltveit Kleppa

Stortingsproposisjonen legger i utgangspunktet opp til disse satsene:

Ryfylketunnelen: 230 kroner for personbiler og 690 kr for tunge kjøretøyer.

Hundvågtunnelen: 30 kroner for personbiler og 90 kroner for tunge kjøretøyer.

— Men vi har god grunn til å tro at det blir lavere. Dette beløpet tar utgangspunkt i en rente på 6,5 prosent, men vi vet at det er mulig å få langt billigere lån enn dette i dag, sa daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa da hun ga klarsignal for prosjektet i 2012.

Meltveit Kleppa viste til at hvis bompengeselskapet får låne til 1 prosent lavere rente, vil det «straks gjøre bompasseringen 20 kroner rimeligere for en personbil. Regjeringen legger også til grunn en rabatt på 50 prosent, noe som ifølge Kleppa betyr at det bør være realistisk å snakke om 100 kroner i bompenger hver vei, med rabatt og forutsatt en prosent lavere rente».

Irene Heng Lauvsnes.

– Haster

Ordfører Lauvsnes viser til at Ryfast blir hovedveien mellom Ryfylke og Stavanger.

– Jeg er optimistisk med tanke på de lave rentene og forsiktige trafikkprognoser. Derfor tror jeg det er mulig å få takstene lavere. Vi ønsker å få avklart dette så raskt som mulig, fordi det har stor betydning for satsingen i vår kommune. Jeg har levert spørsmål til fylkesordføreren og bedt om svar. Hvis noen starter ferjesamband, må bomsatsen i Ryfast settes ned, slik at folk velger denne veien. Det bør være mest lønnsomt å kjøre gjennom Ryfast, sier Strand-ordføreren.

Arne Bergsvåg, Sp

– Mange ukjente faktorer

Arne Bergsvåg (Sp) er leder for Samferdselsutvalg. Han vil følge nøye med.

– Vi hadde et møte med kommunene hvor de tok opp disse tingene. Foreløpig er det mange faktorer som lever samtidig, sier han.

Dårlig fjell for Ryfast

Bergsvåg viser til at forutsetningene for Ryfast er fastlagt i stortingsproposisjonen, blant annet bompengesatsene for at prosjektet skal gå i havn.

– De tilbakemeldingene vi har fått fra prosjektet er at det ikke er store avvik i kostnader og framdrift. Sånn sett ligger det an til at vi havner rundt der proposisjonen legger opp til. Så er det jo meldt litt bekymring for at det kan bli trafikklekkasje, men samtidig er renta lavere enn kalkulasjonsrenta. Og en del andre slike ting. Dette vil vi ta opp i samferdselsutvalget for å få en orientering om hvordan det ligger an, sier Bergsvåg.

Elbiler: Sist utvalgslederen fikk en orientering om Finnfast-prosjektet, lå innkrevingen 2–2,5 år på etterskudd med nedbetalingen av gjelden.

– Ryfast blir jo et statlig prosjekt og sånn sett burde vi ikke bekymre oss. Men Rogaland fylkeskommune og Stavanger har gått inn med milliardgarantier, så vi er avhengige av at vi får dette i havn. Jeg forstår at folk i Ryfylke spør om taktstene: Blir det levelig med pendling, eller ikke?

– Hvordan ser du på privatferja?

– Det var en forutsetning for Ryfast at ferjesambandet Oanes-Lauvvik skulle legges ned. Det er det som kommer til å skje fra det offentliges side, altså fylke og stat. Så er det tatt et initiativ for å starte privat ferjedrift. Dermed er forutsetningene endret og det kan få store konsekvenser. Dette er det viktig å belyse før disse ferjeplanene kommer for langt. Om det er trafikkgrunnlag for å starte opp? Hvor stor trafikk ferja eventuelt vil ta fra Ryfast? Dette kan veivesenets trafikkmodeller si noe om. Vi vil også kunne vurdere om ei privatferja kan generere ny trafikk, svarer Arne Bergsvåg.

Henger ikke på greip

Forsand-ordfører Bjarte Dagestad (H) reagerer på uttalelsen fra fylkesordføreren. Han viser til at Samferdselsdepartementet har konkludert at det ikke er anledning å nekte privat ferjedrift.

Bjarte Dagestad

– Jeg kan forstå at fylkeskommunen er bekymret for garantiansvaret, men fylket må forholde seg til love og regler, de som alle andre. Det henger ikke på greip dersom fylket har tenkt å motarbeide privatferja. Hvis de har tenkt å sette ned prisen i Ryfast for å utkonkurrere ferja, så er det et benevnelse på det også, uttaler Dagestad.

Sandnes og Forsand har engasjert en ferjekonsulent, som blant annet skal få på plass trafikkanalyser. Forsand-ordføreren erkjenner at det kan bli et dilemma. Hvis tallene er gode for privatferja, så kan det føre til bekymring for Ryfast. Og motsatt.

– Men så er det også mulig det kan bli generert mer trafikk, sier han.

Spår at Ryfast slår ut Sandnes-ferja
David Corneliussen representerer Bygdalista i Forsand kommunestyre og er aktiv i Høgsfjordpendleren.
Publisert: