Vegvesenet jakter på plastfrie skyteledninger til Rogfast

Har bedt sprengstoffindustrien om å utvikle skyteledninger uten plast for å få bukt med plastproblemene i fjordene.

Lenseoperatør Daniel Sjøen på lasteskipet «MS Nystein» plukker Rogfast-plast på innsiden av lensene ved Fiskå.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Fylkemsannen i Rogaland nekter Statens vegvesen å dumpe Rogfast-stein i sjøen så lenge massene inneholder plast. Dette tvinger vegvesenet til å finne nye løsninger.

Les også

Havet vårt tåler ikke Rogfast-plast

Les også

Fylkesmannen godtar ikke plastsøl i Rogfast

Plastavfallet i fyllmassene kan grovt sett deles inn i to grupper. Plastfiber som brukes i armeringer av sprøytebetong, og plast i skyteledninger og rester av skyteledninger. Plastfibrene i armeringer kan byttes ut med stålfiber. Verre er det å få bort plasten i skyteledningene.

Klager

Tor Geir Espedal, som er prosjektleder i Statens vegvesen, har god tro på at bruk av elektroniske tennere med en annen type skyteledning vil redusere plasforsøplingen kraftig. Også disse skyteledningene inneholder plast, men vil ifølge Espedal synke og bli innelukket av fyllingen.

Les også

Få plasten ut av havet nå!

– Vi ønsket å teste ut denne typen skyteledning i forbindelse med fylling i Mekjarvik, men her satte Fylkesmannen foten ned. Denne avgjørelsen har vi nå klaget på, sier prosjektlederen til Aftenbladet.

Anken ble sendt til Miljødirektoratet. Etter et nytt møte med Fylkemannen denne uka, ble vegvesenet bedt om å ettersende ny dokumentasjon.

– Vi er blitt bedt om å dokumentere rensing av tunnelmassene for plast på land før vi dumper massene. Dette er neppe gjennomførbart. I tillegg blir vi bedt om å dokumentere hvordan de nye skyteledningene vil oppføre seg i vann. Til sist vil vi informere om status i utviklingen av nye, plastfrie produkt, sier Espedal.

Vil ta år

Ifølge prosjektlederen koster det vegvesenet fem ganger mer å bruke skyteledningene som man regner med vil redusere plastforurensingen. Like fullt håper han at dette kan bli løsningen frem til sprengstoffindustrien klarer å utvikle et plastfritt alternativ.

– Det ville vært svært verdifullt for oss å få testet ut dette i Mekjarvik. Uansett vil det ta år før plastfrie alternativ er tilgjengelige. Her snakker vi om sprengstoff og det er følgelig strenge regler knyttet til dette. Det skal være godt uttestet og godkjent før vi kan ta det i bruk, sier Espedal.

Publisert: