• Ordfører Stanley Wirak (Ap) mener det trengs klarere linjer i Sandnes og har stor tro på et nytt kommunalt eiendomsselskap. Carina Johansen

Wirak har tro på eiendomsselskap

Parallelt med rådmannens strømlinjeforming og effektivisering, oppretter Sandnes et eget eiendomsselskap for å få klarhet og fortgang i prosesser. Ordfører Stanley Wirak (Ap) er meget fornøyd.