• Gottfried Heinzerling, til venstre, hadde ikke med seg gode nyheter til Finnøy-ordfører Gro Skartveit, til høyre. Rune Nedrebø

Finnøy-bruer legges på is

Fylkespolitikerne blir ikke anbefalt å gå videre med bruplanene Fogn-Halsnøy-Børøy. Prosjektet til 1,3 milliarder blir for dyrt.