Sett en elektrisk rullestol på avveie?

Det er stjålet en fra Storhaug.