• doc62eu59awv02vivtqdhu.jpg Jonas Haarr Friestad

Klientene veileder og støtter hverandre

Beboerne ved Veksthuset Rogaland leter etter bolig i det private markedet. Avvisning og fordommer er en del av rusbehandlingen.