• Jacob Tomasgard (7) og pappa Geir kom først til rasstedet. Her er de sammen med Jostein Kleivland fra den andre bilen.

Sov i bilen mellom to snøras

Litt før klokken halv ett var det sørlige raset på det nærmeste helt ryddet og de bilene med til sammen fem personer kunne kjøre ut.