• Stein reinsertsen ble tilsatt som biskop i Agder og Telemark i dag. Øystein Ramstad

Stein Reinertsen ny biskop i Agder

Mandalprost Stein Reinertsen er 52 år og den første biskopen tilsatt av Den norske kirke selv. Sandnesprost Ludvig Bjerkreim var også nominert.