• Denne trioen er enig om at Sandnes trenger eiendomsskatt på verk og bruk/næringseiendom for å få handlingsrom, men Aps gruppeleder Annelin Tangen og ordfører Stanley Wirak, Ap, stemmer ikke for siden forslaget kommer fra Høyre og gruppeleder Thor Magne Seland. Det gjør heller ikke SV og Sp som også er for.

De er for eiendomsskatt, men stemmer mot

Flertallet i bystyret i Sandnes vil ha begrenset eiendomsskatt, men ja-partiene i flertallskonstellasjonen holder fast ved avtalen som sier nei.