• Funn av firetornet istidskreps (Pallasiola quadrispinosa) i Stokkelandsvatn i Sandnes utfordrer rådende teori om spredning av istidskreps med voldsomme brakkvannstrømmer i forbindelse med avsmeltingen under siste istid. Ingvar Spikkeland

Sjeldne istidskreps i Jærvatn

Frøylandsvatnet i Klepp og Time og Stokkelandsvatn i Sandnes rommer sjeldne istidskreps-arter som ellers bare finnes på Østlandet. Nå er det gjort et nytt funn.