• SVs nye gruppeleder Eilef A. Meland la i dag fram SV sitt budsjettforslag for Stavanger sammen med Eirik Faret Sakariassen (til venstre) og Luisa Pinzon (til høyre). Fredrik Refvem

SV vil satse på Nye Tou

SV oppjusterer sosialhjelpsatsene, bygger flere boliger for vanskeligstilte, øker pedagogtettheten i barnehagene, satser på Nye Tou og bygger kulvert fra Schankeholen forbi Auglend skole.