• Dette bildet ble tatt på møtet politikerne herfra hadde med samferdselsminister Marit Arnstad (til venstre). Til høyre for henne står Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H), statssekretær Geir Pollestad (Sp), Sola-ordfører Ole Ueland (H), fylkesordfører Janne Johnsen (H) og Pål Morten Borgli(Frp), varaordfører i Sandnes.

Stavangerregionen må svelge rushtidsavgifts-kamelen

Samferdselsdepartementet forlanger at stavangerregionen skal innføre rushtidsavgift. Hvis ikke får vi ikke penger fra kollektivpotten.