Også Rica Park vil rage høyere

Rica Park Hotel søker kommunen om å få bygge på to etasjer i Kannik. Sjur Lærdal har merket seg at politikerne er mer innstilt på høye hus nå enn de var da hotellet ble bygd.