• Slik ser det ut på den oppgrusede plassen oppe i skogbrynet ved Vierveien i Eltervåg. - Lagerplass, sier grunneier Knut Joar Eltervåg. Sandnes kommune betrakter dette som en ulovlig avfallsplass, og vil pålegge opprydding. Ove Heimsvik

- Dette er en lagerplass, sier grunneieren

10 – 15 bilvrak, utrangerte båter, containere, bildekk og annet avfall ligger strødd på en stor, ulovlig dumpingplass i Eltervåg. Nå krever kommunen opprydding.