Politiet etterlyser vitner etter bussran

Politiet etterlyser nå ett eller flere vitner i forbindelse med bussranet på Sola.