• Idyll: Arnstein Røyneberg med kyrne ute på grøne jorder. Dette er ikkje mjølkekyr, men dyr i kjøtproduksjon. Dei får gå ute heile sesongen, og det i lag med kalvane sine. Kristian Jacobsen

Men graset er ikkje grønt for alle...

På mjølkekartongane til Tine blir du i år kjend med seks bønder frå Rogaland. Arnstein Røyneberg frå Sola er ein av dei.