• Beslaget utgjør 537.000 kroner i avgiftsunndragelser. Tollvesenet

Fant smuglertobakk for en halv million

Stavanger— tollere avdekket ufortollede tobakksvarer og brennevin for 537 000 kroner da de kontrollerte et fartøy i Stavanger.