• Den nye sanden blir testet ut så snart det er behov for det. Lars Idar Waage

Kommunen prøver ut ny strøsand

Den nye sanden skal gjøre det lettere å rengjøre veiene.