• Schmallenberg disease fører til misdannelser som bøyd rygg, vridd hals, sammenvokste ledd og vannhode på svakfødte og dødfødte kalver, lam og kje. Her et misdannet lam. Landbruksmyndighetene

Bønder risikerer misdannede kalver

Storfebønder fra Rogaland til svenskegrensa må være forberedt på at det dukker opp misdannede kalver, etter at det nyoppdagede Schmallenberg-viruset er funnet i sviknott.