Svindlet til seg penger

Betjeningen ved Shell-stasjonen i Åsedalen var etter alt å dømme utsatt for en svindler lørdag formiddag.