• Glasstak på Dale er greit, mener fylkesutvalget. Dale Eiendomsutvikling

Dale får skifte taket

Fylkesutvalget gikk tirsdag enstemmig inn for å bygge gittertak på FG-bygget på Dale.