• Flere titalls sykepleiere møtte opp for å overvære kommunestyremøtet hcor politikerne skulle ta stilling til å utrede konkurranseutsetting. «Nei til privatisering»-ropene runget i gangene på rådhuset. FOTO: Cornelius Munkvik

Fagforeninger vil ikke samarbeide med Sola kommune

— Det er umulig for oss å samarbeide med politikere som ønsker å utrede konkurranseutsetting av kommunale tjenester, sier Marit Hay, som er hovedtillitsvalgt for kommunens sykepleiere.