Flaggruten innstilt, Høgsfjordsambandet åpnet igjen

Flaggruten avganger over Boknafjorden innstilles, mens ferjesambandet Lauvvik-Oanes er gjenåpnet.