Unge vil ha bybane

Et 30-talls ungdommer fra hele det politiske spekteret demonstrerte i morgentimene utenfor fylkestingets møte i Hotel Atlantic med krav om at fylkestinget går for bybane.