• Etter at den 24 år gamle kvinnen tok sitt eget liv i april 2003, har psykiatrisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) to anledninger fått kraftig kritikk av sakkyndige som har gått gjennom saken. Jonas Haarr Friestad

Foreldre får selvmordserstatning

Etter å ha blitt feilbehandlet på psykiatrisk avdeling i flere år, tok kvinnen (24) sitt eget liv. Nå har Stavanger tingrett bestemt at foreldrene har krav på erstatning fra Pasientskadenemnda.