Foreldre får selvmordserstatning

Etter å ha blitt feilbehandlet på psykiatrisk avdeling i flere år, tok kvinnen (24) sitt eget liv. Nå har Stavanger tingrett bestemt at foreldrene har krav på erstatning fra Pasientskadenemnda.

Publisert: Publisert:

Etter at den 24 år gamle kvinnen tok sitt eget liv i april 2003, har psykiatrisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) to anledninger fått kraftig kritikk av sakkyndige som har gått gjennom saken. Foto: Jonas Haarr Friestad

  • Ina Gundersen
    Journalist
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Dermed har et tragisk dødsfall på Stavanger universitetssjukehus i april 2003 fått et svært prinsipielt etterspill. Det er første gang en norsk domstol avgjør at pårørende kan få erstatning etter samme regelverk som feilbehandlede pasienter.

Pasientskadenemnda mener avgjørelsen kan bli så økonomisk kostbar for staten at de har bestemt seg for å anke dommen.

Foreldrene til den 24 år gamle kvinnen ble selv psykisk syke av opplevelser de hadde med sykehuset, og av å se datteren bli dårligere og dårligere etter den første innleggelsen i 1997. Faren er blitt erklært 100 prosent ufør som følge av kronisk depresjon. Moren har fått diagnosen posttraumatisk stressyndrom.

— Mine klienter er lettet over å ha fått medhold i retten. En av årsakene til at de tar påkjenningen med å føre denne saken for retten, er å forsøke å bidra til at andre slipper å oppleve det samme som dem, sier advokat Christian Thrane Asserson, som representerer de etterlatte.

Kraftig kritikk til SUS

Etter at den 24 år gamle kvinnen tok sitt eget liv i april 2003, har psykiatrisk avdeling ved to anledninger fått kraftig kritikk av sakkyndige som har gått gjennom saken. Også dommer Bjørn Enoksen Ristesund i Stavanger tingrett er krass i sin nylig avsagte dom.

I flere år ble den unge jenta behandlet ut fra en teori om at hun skulle ha blitt misbrukt av sin far. Dette skal jenta ha sagt til ansatte på sykehuset, uten å nevne noe om omstendighetene rundt det påståtte misbruket. Sykehuset politianmeldte aldri saken, og tok heller ikke hensyn til at den psykisk syke jenta på samme tid hevdet at hun kom fra en annen planet, at hun allerede var ti år gammel da hun ble født eller at hun hadde født et barn som 16-åring som hun gravde ned i skogen.

Ble nektet treff

I stedet ble den udokumenterte påstanden lagt til grunn for behandlingen. I flere år ble faren nektet å treffe datteren sin som følge av beskyldningene. Da erstatningssaken var oppe i Stavanger tingrett, fortalte moren at hun av en behandler ble bedt om å forlate ektefellen som følge av de påståtte overgrepene.

Ekteparets andre datter sa fra vitneboksen at hun i et møte med behandlerapparatet ble bedt om å innrømme at hun også var misbrukt av sin var, siden søsteren var det. Dette avviste hun på det sterkeste.

De behandlingsansvarlige på sykehuset forlot etter hvert teorien om at faren hadde misbrukt datteren.

Feilbehandlet

Etter datterens død, ba de pårørende Statens helsetilsyn om å granske saken. Foreldrene søkte også erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning, som også ba en sakkyndig gå gjennom saken. Som i helsetilsynets gjennomgang, konkluderte også denne granskningen med at pasienten var feilbehandlet.

I tillegg til forholdene knyttet til det uverifiserte misbruket, som kriminaliserte faren og truet hele familien, reagerer den sakkyndige blant annet på dårlig journalføring og utstrakt bruk av tvang overfor kvinnen.

På tross av at både Norsk pasientskadeerstatning og senere ankeinstansen Pasientskadenemnda var enig med de pårørende i at denne pasienten ble feilbehandlet, fant ikke saksbehandlerne lovgrunnlag for å utbetale erstatning. Dermed endte saken i retten, ni år etter selvmordet.

Foreldrene ble pasienter

Stavanger tingrett mener kontakten den nærmeste familien hadde med sykehuset over den lange perioden behandlingen pågikk, går langt utover vanlig pårørendekontakt. Dommen konkluderer med at foreldrene skal anses som pasienter, og at de dermed har krav på erstatning.

Anker dommen

Pasientskadenemnda har stor forståelse for at saken er en påkjenning for foreldrene til kvinnen som tok sitt eget liv, men mener saken reiser så viktige prinsipielle spørsmål at den må prøves for en høyere domstol.

– Dette er en veldig trist og spesiell sak, men dommen som ble avsagt i Stavanger tingrett kan få så store økonomiske konsekvenser at det er helt umulig å la den bli stående, sier Pasientskadenemndas advokat, Roger Edvard Rosvoll.

Han bekrefter at det ikke er noen uenighet mellom familien og Staten om at den 24 år gamle kvinnen ble feilbehandlet ved psykiatrisk avdeling ved SUS. Det er det faktum at domstolen har valgt å definere de pårørende som pasienter som gjør at saken nå blir anket.

– En så vid bruk av pasientbegrepet medfører en stor utvidelse i forhold til hvem som kan få erstatning gjennom Pasientskadenemnda. Det er ikke uvanlig at pårørende blir involvert i forskjellige former for behandling, slik vi har sett i denne saken. En så stor utvidelse av erstatningsberettigede må prøves for høyere rettsinstanser, sier Rosvoll.

Verken Rosvoll eller foreldrenes advokat Christian Thrane Asserson utelukker at saken kan komme til å ende i Høyesterett.

– Dette er en viktig avklaring. Høyesterett har gjennom flere tidligere avgjørelser gitt erstatning til andre enn de som er spesielt nevnt i loven, nemlig de skadelidte eller de som den skadelidte forsørger. Flere ganger har såkalte tredjemenn, altså personer som står skadelidte svært nær, blitt tilkjent erstatning. Dette er ikke lovfestet, men etablert gjennom praksis i landets øverste domstol. Denne avgjørelsen går et steg videre ved å gi pårørende pasientrettigheter, sier Asserson.

– Vanskelig å kommentere

– For å kunne gi et utfyllende tilsvar, er jeg avhengig av å ha tilgang til dokumentene i denne saken. Det har jeg dessverre ikke i helgen, men når vi har gjennomgått saken internt, vil vi komme tilbake med et utfyllende svar, sier divisjonsdirektør Inger Kari Nerheim ved Psykiatrisk divisjon på Stavanger Universitetssjukehus. Ingen representanter fra sykehuset var innkalt for å vitne i forbindelse erstatningsrettssaken i Stavanger tingrett.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Fikk kjempekveite ved Tananger

  2. Derfor ringte kirkeklokkene i ettermiddag

  3. Stanset nok en beruset båtfører

  4. For to år siden slaktet Mattilsynet dyra på gården. Nå kan det skje igjen

  5. Tidligere Viking-spiller herjet med Brann

  6. Dette huset satte prisrekord i Sola