• Skjenkekontrollen i Stavanger bruker en regel om brennevin som juridisk ledelse i kommunen med støtte i et bystyrevedtak mener er ugyldig. Her er Mats McCombes avbildet på Hall Toll i 2006. Marte Monsen Strandskog

Skjenkekontrollen benytter utdatert regel

Skjenkekontrollørene i Stavanger praktiserer skjenkeregelen som bystyret begravde i fjor.