• Slik så Statens vegvesen for seg å fylle ut i Bråsteinsvatnet og legge nye E39. Men nå er det funnet vernet gras i vatnet, og graset er strengt ulovlig å fjerne eller ødelegge.

Grasvern til 100 millioner kroner i Bråsteinsvatnet

Statens vegvesen mener konsekvensene av å ta vare på vernet havfruegras i Bråsteinsvatnet kan bli store, både økonomisk og for jordvernet. Flere titalls ekstra bompengemillioner kan bli resultatet.