• Rypejeger Svein Jarl Liestøl mener blyhagl gir mer human avlivning og ønsker å oppheve forbudet.

Bør jegere få bruke bly?

I 2005 innførte Norge totalforbud mot blyhagl. Nå vil flere oppheve forbudet.