• NorDan på Moi. Hans E.H. Jacobsen

Trevareindustrien frykter tilbakeslag

NorDan har tidligere i år sagt opp 13 på Otta og ni på Arneberg. Nå må også 30 ved hovedfabrikken på Moi gå.