• I Strand har det vært minst tre tilfeller av tjuvslakt i løpet av ett år. Minst to lam og en kalv er blitt offer. Pål Christensen

Kalveslaktere kan også ha drept lam

Politiet vil konfrontere de tre strandbuene som er siktet for å ha slaktet en kalv på nachspiel, med andre tilfeller av tjuvslakt i området.