• Disse krevde lovlighetskontroll av skjenkevedtaket: Fremst fra venstre: Marit Hølland Paulsen (KrF), Marcela Molina (SV), Cecilie Bjelland (Aps gruppeleder). Bak: Torfinn Ingeborgrud fra Miljøpartiet de grønne og Arnt-Heikki Steinbakk (Ap). Lars Idar Waage

Skjenkevedtaket ble ikke opphevet

Vedtaket om skjenking til klokka 03 og avskaffelse av skjenkeringen blir ikke opphevet. Ap vant ikke fram med sin ulovlighets-anklage.