Frykter lokkemann ved Sunde skole

Elevene oppfordres nå til ikke å gå alene.