• En sandnesmann slipper medsamfunnsstraff etter forsettlig trygdebebedrageri.

Slipper fengsel for trygdesvindel

Treghet både hos NAV og hos politiet gjør at sandnesmannen slipper fengsel etter dagpengebedrageri på over 150.000 kroner.