Blodig kvinne utløste brannalarm

Utagerende kvinne tatt hånd om av politiet.