• Det må finnes en grense for hvilken avstand det er til foreldre og nettverk. Grensen er overskredet når vi tilbys et beredskapshjem, til små barn, 50 mil unna, sier barnevernsjef i Sandnes kommune, Trygve Apeland, Fredrik Refvem

Mangler mange fosterhjem

Små barn i Sandnes tilbys akuttplasseringer i Vestfold og helt til svenskegrensen. Årsaken er mangel på lokale tilbud.